معرفی سفیر یا نمایندگی
درباره اردن

مشخصات فرهنگي اردن در چهار چوب فرهنگ منطقه شامات (سوریه، اردن، لبنان و فلسطین) قابل ارزيابي است. بافت فرهنگي اين منطقه متفاوت از بافت فرهنگي ديگر كشورهاي عربي است . عربهاي حوزه خليج فارس از ديدگاه اردنيها عربهاي بدوي به شمار مي روند. لذا يكي از دلايل مخالفت مردم اردن براي پيوستن به شوراي همكاري خليج فارس همين ذهنيتي است كه مردم اردن نسبت به آنها دارند .
ويژگيهاي فرهنگي این منطقه در نوع ديدگاههاي مذهبي مانند حب اهل بیت پیامبر و چگونگي آزاديهاي اجتماعي و سلوك شخصي مشهود است. به همين سبب تندروي هاي مذهبي در اين منطقه بسیار كم رنگ است و با انگیزه های سیاسی وارد می شود(مانند جريان تكفيري و سلفي). لذا دولت و مردم اردن مخالف اين پدیده افراطی هستند و تلاش می كنند با تبليغ ميانه روي، در سطح داخلي، منطقه اي و بين المللي، حكومت اردن را بعنوان الگوي يك كشور ميانه رو مسلمان كه دارای تساهل ، تسامح و همزيستي مسالمت آميز بين فرق مختلف اسلامي و بدون توسل به خشونت و زور معرفي كند. تاکنون سمينارها و كنفرانس هاي داخلي و منطقه اي مختلفي در اردن برگزار شده و نویسندگان میانه رو مورد حمایت قرار گرفته اند. در همین راستا اردن در سال 2011 به سازمان ملل پیشنهاد داد هفته اول فوریه بعنوان هفته هماهنگی بین ادیان جهان نامگذاری شود که این پیشنهاد تصویب گردید.

 

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر