معرفی سفیر یا نمایندگی
بخش فرهنگی

روابط فرهنگي دو كشور ايران و اردن دوران قبل از انقلاب اسلامي ايران آغاز شده است .
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اسناد همكاريها به قوت خود باقي بود ولي با شروع جنگ تحميلي عليه كشورمان روابط دو كشور ، با توجه به مواضع كشور اردن در قبال جنگ و حمايت از صدام ، به حالت تعليق در ِآمد .بعد از پايان جنگ روابط دو كشور بتدريج سير عادي خود را آغاز كرد و با از سرگيري تبادل هيات هاي ديبلماسي بين دو كشور سير صعودي به خود گرفت .و مناسبات فرهنگي دو كشور در قالب موافقتنامه ها و اسناد همكاري تدوين و با امضاي مقامات مربوطه به مرحله اجرا در آمد

 

 

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر